Z pasji do informacji

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, iż udostępni 150 930 000 zł niskooprocentowanej pożyczki na ukończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach. Beneficjentem i podmiotem odpowiedzialnym za realizację tego bardzo potrzebnego w regionie przedsięwzięcia jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

  Inwestycja będzie realizowana na Dolnym Śląsku, w obszarze działania PGW WP r11; Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w rejonie miejscowości Malczyce. Udzielenie wspomnianej pożyczki umożliwia program priorytetowy NFOŚiGW pn.


 • Koszulki z logo Stowarzyszenia Absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej. Wykonane z termoaktywnego (oddychającego) materiału, dostępne w rozmiarach od S do XXXL
  jako polo lub jako T shirt.

  Koszt koszulki polo wynosi 65,00 zł ; T Shirt - 39,00 zł

  Koszty wysyłki:
  Poczta Polska - do 3 koszulek r11; 14 zł ; 3-5 - 16 zł
  Kurier - 1-5 koszulek - 25,00 zł


 • Włączenie odcinka śródlądowej drogi wodnej Szczecin - Berlin do korytarza transportowego Morze Północne r11; Bałtyk, otwiera możliwości ubiegania się o środki z CEF (Łącząc Europę) na modernizację infrastruktury hydrotechnicznej jeszcze w ramach bieżącej perspektywy finansowej - poinformowało we wtorek Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

  Jak informuje resort chodzi o odcinek Odry w okolicach Szczecina, który był wprawdzie elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej - PAP), jednak nie został włączony do żadnego z tzw. +korytarzy bazowych", co stanowiło formalną barierę dla starania się o środki finansowe na rozwój sieci TEN-T.


 • W uroczystości udział wzięło liczne grono oficjalnych gości i sympatyków żeglugi śródlądowej. Uroczystością przewodził minister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk w towarzystwie wiceministra MSWiA Krzysztofa Kozłowskiego, dyr. departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Moniki Niemiec Butrym, pełnomocnika ds. współpracy z samorządami terytorialnymi w zakresie rozwoju śródlądowych dróg wodnych Gabrieli Tomik, Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka, Wicestarosty Starostwa Powiatowego w Wołowie Władysława Boczara, Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysława Dacy.


 • Zgodnie z zapowiedzią w komunikacie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, nr 20/2018 z dnia z dnia 24.05.2018 dotyczącego warunkowego przejścia jednostek pływających od śluzy Brzeg Dolny do Malczyc dniu 31.05.2018 miało miejsce przejście trzech jednostek pływających przez dotychczas zamknięty odcinek szlaku żeglownego jednocześnie pokonując stopień wodny Malczyce będący jeszcze ciągle w stanie budowy.

  W tym historycznym skądinąd pokonaniu stopnia wodnego Malczyce brały udział dwie jednostki O.T. Logistics oraz dwie jednostki "Fabico" prowadzące kadłub barki pchanej. Przejście to poniekąd zostało w pewnym sensie "wymuszone" na inwestorze i wykonawcy stopnia wodnego przez firmy zlecające transport ładunków


 • W dniach 12-25 maja 2018 roku przepłynęliśmy małą drewnianą łódką z silnikiem od "O" km Wisły do śluzy Przegalina na 936 km.Podczas tej podróży jako studenci Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku "Rewitalizacja dróg wodnych"(katedra profesora Zygmunta Babińskiego), przeprowadzaliśmy na całym tym dystansie badania wody FNU jak również pobieraliśmy próbki z łach piasku.

  Z dużym zdziwieniem czytamy kolejne "rewelacje" na temat kontrolowanego zrzutu wody na zaporze we Włocławku w dniu 26.05.2018 roku, podczas którego miały podobno zginąć wszystkie lęgi ptaków na łachach piasku poniżej Włocławka.


 • Użeglownienie Odry na transgranicznym odcinku między Kędzierzynem-Koźlem a czeskimi Ostrawą i Mosznowem pobudziłoby rozwój małych i średnich firm, dając ponad 630 miejsc pracy i nawet 16 mln euro rocznych dochodów z turystyki - wynika z analizy, przeprowadzonej w ramach projektu "Odra OK".

  Projekt, współfinansowany z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Silesia w ramach unijnego programu INTERREG, realizują wspólnie czeskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Okręgu Morawsko-Śląskiego oraz katowicka Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości (GAPP). Perspektywom przedłużenia Odrzańskiej Drogi Wodnej z Polski do Czech będzie poświęcone wtorkowe Forum Odrzańskie w przygranicznym czeskim Boguminie.


wyszukiwarka

Twoja wyszukiwarka

Reklamy


It seams that module Activation (mod_jstats_activate) is not installed correctly. Please refer to JoomlaStats extension installation problem page.